Νεροψυχολογικός Έλεγχος

Συγκεκριμένα η νευροψυχολογική έκθεση περιλαμβάνει την αξιολόγηση των κύριων γνωστικών λειτουργιών, όπως είναι η οπτική και λεκτική μνήμη (ενεργός μνήμη, αλλά και εκδοχές της όπως η κωδικοποίηση και η ανάκληση), η προσοχή (επιλεκτική, συνεχείς, εναλασσόμενη), η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, η αναστολή απόκρισης, η λειτουργία της μάθησης (καμπύλη μάθησης), η διανοητική ευελιξία/δυσκαμψία και η λεκτική ευχέρεια (σημασιολογική και φωνολογική).

Η γνωστική αποκατάσταση συνίσταται από 2 συνεδρίες 50 λεπτών την εβδομάδα, στις οποίες το άτομο που συμμετέχει ακολουθεί μια σειρά από γνωστικές ασκήσεις σε χαρτί και/ή υπολογιστή, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου, με στόχο να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση την οποία βιώνει. Η ελάχιστη διάρκεια της γνωστικής αποκατάστασης δε μπορεί να είναι λιγότερο από 12 εβδομάδες, ενώ σημαντικό είναι εφόσον το κρίνει ο ειδικός νευροψυχολόγος με το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος να εφαρμοστούν και ασκήσεις μεταβίβασης, με σκοπό την ήπια μετάβαση των θετικών αποτελεσμάτων στην καθημερινότητα του ατόμου που ακολουθεί το πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης.

Νευροψυχολόγος

Θοδωρής Φασιλής

Η γνωστική αξιολόγηση και η αποκατάσταση μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με κινητικές διαταραχές.

Διαταραχές, όπως η νόσος του Πάρκινσον, η νόσος του Huntington ή διάφορες μορφές αταξίας, συχνά επηρεάζουν όχι μόνο τις κινητικές λειτουργίες αλλά και τη γνωστική και ψυχολογική ευεξία. Κατά συνέπεια, η νευροψυχολογική αξιολόγηση και η γνωστική αποκατάσταση μπορούν να βοηθήσουν άτομα με κινητικές διαταραχές στην:

 • Έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση
 • Εξατομικευμένη αποκατάσταση
 • Διεπιστημονική/Πολυεπιστημονική προσέγγιση
 • Βελτίωση κινητικής μάθησης
 • Λειτουργική ανεξαρτησία
 • Συναισθηματική ευεξία
 • Αντισταθμιστικές στρατηγικές

Συνοπτικά, η γνωστική αξιολόγηση και η αποκατάσταση προσφέρουν μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικές και γνωστικές διαταραχές. Εν κατακλείδι, ενσωματώνοντας τις γνωστικές παρεμβάσεις με την παραδοσιακή κινητική αποκατάσταση και νεες καινοτόμες μορφές μη-παρεμβατικής αποκατάστασης, η νευροψυχολογική υποστήριξη δύναται να βελτιώσει τη συνολική λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ατόμων που χρήζουν προσοχής.

Καλέστε για ραντεβού
Νευροψυχολόγος

Θοδωρής Φασιλής

Η γνωστική αξιολόγηση και η αποκατάσταση μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με κινητικές διαταραχές.

Συγκεκριμένα η νευροψυχολογική έκθεση περιλαμβάνει την αξιολόγηση των κύριων γνωστικών λειτουργιών, όπως είναι η οπτική και λεκτική μνήμη (ενεργός μνήμη, αλλά και εκδοχές της όπως η κωδικοποίηση και η ανάκληση), η προσοχή (επιλεκτική, συνεχείς, εναλασσόμενη), η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, η αναστολή απόκρισης, η λειτουργία της μάθησης (καμπύλη μάθησης), η διανοητική ευελιξία/δυσκαμψία και η λεκτική ευχέρεια (σημασιολογική και φωνολογική).

Η γνωστική αποκατάσταση συνίσταται από 2 συνεδρίες 50 λεπτών την εβδομάδα, στις οποίες το άτομο που συμμετέχει ακολουθεί μια σειρά από γνωστικές ασκήσεις σε χαρτί και/ή υπολογιστή, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου, με στόχο να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση την οποία βιώνει. Η ελάχιστη διάρκεια της γνωστικής αποκατάστασης δε μπορεί να είναι λιγότερο από 12 εβδομάδες, ενώ σημαντικό είναι εφόσον το κρίνει ο ειδικός νευροψυχολόγος με το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος να εφαρμοστούν και ασκήσεις μεταβίβασης, με σκοπό την ήπια μετάβαση των θετικών αποτελεσμάτων στην καθημερινότητα του ατόμου που ακολουθεί το πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης.

Διαταραχές, όπως η νόσος του Πάρκινσον, η νόσος του Huntington ή διάφορες μορφές αταξίας, συχνά επηρεάζουν όχι μόνο τις κινητικές λειτουργίες αλλά και τη γνωστική και ψυχολογική ευεξία. Κατά συνέπεια, η νευροψυχολογική αξιολόγηση και η γνωστική αποκατάσταση μπορούν να βοηθήσουν άτομα με κινητικές διαταραχές στην:

 • Έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση
 • Εξατομικευμένη αποκατάσταση
 • Διεπιστημονική/Πολυεπιστημονική προσέγγιση
 • Βελτίωση κινητικής μάθησης
 • Λειτουργική ανεξαρτησία
 • Συναισθηματική ευεξία
 • Αντισταθμιστικές στρατηγικές

Συνοπτικά, η γνωστική αξιολόγηση και η αποκατάσταση προσφέρουν μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικές και γνωστικές διαταραχές. Εν κατακλείδι, ενσωματώνοντας τις γνωστικές παρεμβάσεις με την παραδοσιακή κινητική αποκατάσταση και νεες καινοτόμες μορφές μη-παρεμβατικής αποκατάστασης, η νευροψυχολογική υποστήριξη δύναται να βελτιώσει τη συνολική λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ατόμων που χρήζουν προσοχής.

Κλείστε ραντεβού