Οι αταξίες παρεγκεφαλιδικής εκφυλιστικής προέλευσης δεν έχουν ακόμα φαρμακευτική ή θεραπευτική αποκατάσταση βασισμένη σε αποδεδειγμένα επιστημονικά στοιχεία. Οι ασθενείς παραμένουν συμπτωματικοί και με μεγάλη δυσχέρεια, παρά την υιοθέτηση της καλύτερης διαθέσιμης ιατρικής θεραπείας.

Ο οδοντωτός πυρήνας της παρεγκεφαλίδας και περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού συμμετέχουν στο παθολογικό κύκλωμα στην αταξία.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, εφαρμόσαμε την μέθοδο της υποδόριας διέγερσης του εγκεφαλικού φλοιού στην εκφυλιστική αταξία (σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο διέγερσης των περιφερικών νεύρων που εφαρμόζεται στο χρόνιο ανίατο πόνο), με σκοπό να μελετήσουμε τα κλινικά και νευροφυσιολογικά αποτελέσματα της χρήσης της.

Αν και η μέθοδος δεν υπόσχεται την πλήρη ίαση, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, και θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο αποκατάστασης στην αταξία.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37139025/