Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετήσει τη τις οδούς που σχετίζονται με το CGRP σε σχέση με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της κλινικοπαθολογικά επιβεβαιωμένης νόσου του Πάρκινσον (CPPD). Η νόσος του Πάρκινσον αντικατοπτρίζει την δεύτερη πιο κοινή νευροεκφυλιστική διαταραχή μετά τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Κατανοούμε εν μέρει την παθοφυσιολογία της νόσου Πάρκινσον και επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες. Σχετίζεται με φλεγμονή και οι αντιφλεγμονώδεις παρεμβάσεις έχουν ληφθεί υπόψη για την καθυστέρηση της εξέλιξής της.

Το CGRP έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και η τροποποίηση των οδών που σχετίζονται με το CGRP μπορεί να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες τροποποίησης της νόσου Πάρκινσον.

Θα εξετάσουμε μέσω ενός νέου πρωτοκόλλου τις ανεξερεύνητες συσχετίσεις του CGRP και των πιθανών σχετικών οδών της με γνωστούς βιοδείκτες της νόσου σε δείγματα αίματος και δέρματος. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις περιλαμβάνουν ιατρικό ιστορικό, φυσική εξέταση, νευροψυχολογικό και νευροφυσιολογικό έλεγχο. Στην μελέτη συμμετέχουν άτομα με νόσο Πάρκινσον και υγιή άτομα. Εν ολίγοις, θα διερευνήσουμε τις συσχετίσεις βιοδεικτών που σχετίζονται με το CGRP, προς τη βελτίωση της διαγνωστικής και προγνωστικής ακρίβειας, την ανακάλυψη παρεμβάσεων τροποποίησης της νόσου και τον προσδιορισμό εξατομικευμένων θεραπειών.

Η παραπάνω μελέτη εκπονείται στο Νευρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.

The study has been funded by the Alzheimer’s Association (Grant Agreement ID: AACSF-22-971298) and implemented between October 1st 2022 and September 30th 2025.