Διαλέξεις

CEREBELLAR ATAXIA RESPONSE TO SUBCUTANEOUS STIMULATION

Ως αταξία ορίζεται η διαταραχή του συγχρονισμού των εκούσιων κινήσεων. Αποτελεί ένα σύμπτωμα και η υποκείμενη αιτιολογία χρήζει διερεύνησης. Οφείλεται συνήθως σε δυσλειτουργία της παρεγκεφαλίδας, του αιθουσαίου ή των προσαγωγών οδών προς την παρεγκεφαλίδα. Η αταξία μπορεί να έχει οξεία έναρξη (π.χ. εγκεφαλικό έμφρακτο, αιμορραγικό εγκεφαλικό, λοίμωξη) με ταχεία πορεία και καταστροφικά αποτελέσματα ή υποξεία έναρξη (π.χ. ανοσολογικής αιτιολογίας) με…

Συνέχεια

Διάλεξη στα Πλαίσια του Δημοτικού Ελευθέρου Πανεπιστήμιου Περιστερίου με Θέμα: Εισαγωγή στη Νευροτροποποίηση

Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Περιστερίου. Ομιλήτρια ήταν η Αθανασία Αλεξούδη, Νευρολόγος, Ειδική στη νόσο του Πάρκινσον και άλλων κινητικών διαταραχών – Νευροτροποποίηση.