Εκδόσεις & Εγχειρίδια

EPILEPSY AND MOVEMENT DISORDERS

Οι κινητικές διαταραχές και η επιληψία είναι δύο διαφορετικές ομάδες παθήσεων. Ωστόσο, αυτές οι οντότητες εμφανίζουν συχνά δυσδιάκριτα όρια, κοινά χαρακτηριστικά στην κλινική τους εμφάνιση, μιμούνται η μία την άλλη και είναι συχνά τόσο η δυσκολία στην διαφορική τους διάγνωση, όσο και τα διαγνωστικά λάθη. Οι κλασσικές θεωρίες ταξινόμησης των νόσων, φαίνεται ότι αρχίζουν να αναιρούνται. Οι δύο παραπάνω οντότητες…

Συνέχεια