Οι κινητικές διαταραχές και η επιληψία είναι δύο διαφορετικές ομάδες παθήσεων. Ωστόσο, αυτές οι οντότητες εμφανίζουν συχνά δυσδιάκριτα όρια, κοινά χαρακτηριστικά στην κλινική τους εμφάνιση, μιμούνται η μία την άλλη και είναι συχνά τόσο η δυσκολία στην διαφορική τους διάγνωση, όσο και τα διαγνωστικά λάθη.

Οι κλασσικές θεωρίες ταξινόμησης των νόσων, φαίνεται ότι αρχίζουν να αναιρούνται. Οι δύο παραπάνω οντότητες σε πολλές περιπτώσεις μοιράζονται κοινή κλινική εκδήλωση ή ακόμη και κοινά νευρωνικά δίκτυα.