Οι αταξίες παρεγκεφαλιδικής εκφυλιστικής προέλευσης δεν έχουν ακόμα φαρμακευτική ή θεραπευτική αποκατάσταση βασισμένη σε αποδεδειγμένα επιστημονικά στοιχεία. Οι ασθενείς παραμένουν συμπτωματικοί και με μεγάλη δυσχέρεια, παρά την υιοθέτηση της καλύτερης διαθέσιμης ιατρικής θεραπείας.
Αυτή η μελέτη διερευνά τα κλινικά και νευροφυσιολογικά αποτελέσματα της χρήσης της υποδόριας διέγερσης του εγκεφαλικού φλοιού στην εκφυλιστική αταξία (σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο διέγερσης των περιφερικών νεύρων που εφαρμόζεται στο χρόνιο ανίατο πόνο).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ