Ο διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός (transcranial direct current stimulation-tDCS) είναι μία μη επεμβατική, και ασφαλής μέθοδος νευροτροποποίησης. Κατά την εφαρμογή της συνεχές ρεύμα μεταφέρεται μέσω ηλεκτροδίων στο κρανίο, στοχεύοντας στον ερεθισμό του εγκεφαλικού φλοιού και την προαγωγή νευροπλαστικότητας, δηλαδή της ικανότητας του νευρικού ιστού να μεταβάλλεται σε απάντηση στα ερεθίσματα. Η μεταβολή της διεγερσιμότητας του εγκεφάλου οδηγεί σε τροποποίηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας, που μπορεί να αξιοποιηθεί αφενός ερευνητικά παρέχοντας πληροφορίες για την εγκεφαλική λειτουργία, αφετέρου θεραπευτικά σε διαφορετικές ασθένειες.

Ο διακρανιακός ηλεκτρικός έχει επίσημη ένδειξη για την θεραπεία της κατάθλιψης (CE approved treatment for Major Depressive Disorder in Europe). Αποτελεί ένα εξαιρετικό θεραπευτικό μέσο για την βελτίωση των γνωσιακών ελλειμμάτων στην Ν. Parkinson και στην Ν. Alzheimer. Επιπλέον, η πρόσφατη έρευνα έχει αποδείξει σημαντικά αποτελέσματα στην αναφορικά με την κινητικότητα στη Ν. Parkinson. Μελέτες έχουν δείξει βελτίωση των αφασικών διαταραχών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και των παραγωγικών συμπτωμάτων στην σχιζοφρένεια. Η εφαρμογή της μεθόδου σε διαταραχές συγκέντρωσης, εξάρτησης/εθισμού είναι υπό διερεύνηση.

Την τελευταία δεκαετία έχει προχωρήσει σημαντικά η έρευνα όσον αφορά την εφαρμογή του διακρανιακού ηλεκτρικού ερεθισμού και την δημιουργία πρωτοκόλλων ασφάλειας. Χρησιμοποιείται σταθερής και χαμηλής έντασης ηλεκτρικό ρεύμα (1-2 mA), που διοχετεύεται στις εγκεφαλικές περιοχές-στόχους μέσω επιφανειακών ηλεκτροδίων στο τριχωτό της κεφαλής. Ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής της μεθόδου είναι 20 λεπτά ανά συνεδρία.

Βιβλιογραφία

  1. Boggio PSRigonatti SPRibeiro RBMyczkowski MLNitsche MAPascual-Leone AFregni F.A randomized, double-blind clinical trial on the efficacy of cortical direct current stimulation for the treatment of major depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Int J Neuropsychopharmacol.2008 Mar;11(2):249-54.
  2. Loo CKSachdev PMartin DPigot MAlonzo AMalhi GSLagopoulos JMitchell P.. A double-blind, sham-controlled trial of transcranial direct current stimulation for the treatment of depression. Int J Neuropsychopharmacol.2010 Feb;13(1):61-9.
  3. Bennabi D. Transcranial direct current stimulation for memory enhancement: from clinical research to animal models. Front Syst Neurosci.2014 Sep 4;8:159..
  4. Cappon DJahanshahi MBisiacchi P. Value and Efficacy of Transcranial Direct Current Stimulation in the Cognitive Rehabilitation: A Critical Review Since 2000. Front Neurosci.2016 Apr 18;10:157
  5. Benninger DHLomarev MLopez GWassermann EMLi XConsidine EHallett M. Transcranial direct current stimulation for the treatment of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry.2010 Oct;81(10):1105-11.
  6. Agarwal SM, Shivakumar V, Bose A, Subramaniam A, Nawani H, Chhabra H, Kalmady SV, Narayanaswamy JC, Venkatasubramanian G. Transcranial direct current stimulation in schizophrenia. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2013 Dec;11(3):118-25.
  7. de Aguiar VPaolazzi CLMiceli G. tDCS in post-stroke aphasia: The role of stimulation parameters, behavioral treatment and patient characteristics. 2015 Feb;63:296-316
  8. Feng WWBowden MGKautz S. Review of transcranial direct current stimulation in poststroke recovery. Top Stroke Rehabil.2013 Jan-Feb;20(1):68-7
  9. Pedron SMonnin JHaffen ESechter DVan Waes V.Repeated Transcranial Direct Current Stimulation Prevents Abnormal Behaviors Associated with Abstinence from Chronic Nicotine Consumption. 2014 Mar;39(4):981-8.
  10. Jansen JMDaams JGKoeter MWVeltman DJvan den Brink WGoudriaan AE. Effects of non-invasive neurostimulation on craving: A meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev.2013 Dec;37(10 Pt 2):2472-80.

Horvath JC, Forte JD, Carter O.Evidence that transcranial direct current stimulation (tDCS) generates little-to-no reliable neurophysiologic effect beyond MEP amplitude modulation in healthy human subjects: A systematic review. Neuropsychologia. 2015 Jan;66:213-36.